Miten toimia, jos kodissa on asbestia?

  • Älä sahaa, poraa tai hio asbestia sisältäviä rakenteita.
  • Älä irrota, tai siirrä asbestia sisältävää materiaalia itse.
  • Vältä sellaisen tilan käyttöä, jossa asbestia sisältäviä rakenteita on rikkoutunut.
  • Varo rikkomasta asbestia sisältävää materiaalia, kuten seinälevyjä, laattoja tai muita rakenteita.
  • Älä imuroi, pyyhi tai muuten liikuttele materiaalia, joka voi sisältää asbestia.

Varo kuljettamasta asbestikuituja rakennuksen muihin osiin. Asbestikuitu on mikroskooppisen pientä ja yksittäisiä asbestikuituja ei ole mahdollista havaita paljain silmin.

Pyydä paikalle puolueeton asbesti- ja haitta-ainekartoittaja selvittämään rakennuksessa mahdollisesti olevan asbestin laatu, määrä ja pölyävyysluokka.

Asbestipölyn sisältämät mikroskooppisen pienet kuidut kulkeutuvat hengitettäessä keuhkoihin. Asbestin on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää, asbestoosia, mesotelioomaa eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää ja keuhkopussin sairauksia.

Ehjät asbestia sisältävät materiaalit eivät aiheuta välitöntä vaaraa terveydelle. Sen sijaan rikkoutuneista asbestimateriaaleista leviää asbestipölyä sisäilmaan. Myös asbestia sisältäviä materiaaleja käsiteltäessä, esimerkiksi remontti- ja korjaustöiden yhteydessä, ilmaan leviää asbestikuituja, jolloin niiden hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran.

LATAA PDF