Haitta-ainekartoitus

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten asbesti, kreosootti (kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit, kuten lyijy on käytetty rakennuksissa jopa vuoteen 1994 saakka. Suomen lainsäädäntö velvoittaa kartoittamaan haitalliset aineet ja päävastuu kartoittamisen teettämisestä on kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistajan tulee vastata rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaalien, sekä käytössä olevien laitteiden sisältämien aineiden tunnistamisesta ja asianmukaisten toimintojen suorittamisesta, jotta vaaralliset aineet eivät joudu ympäristöön tai aiheuta terveydellistä vaaraa kenellekään.

Ota yhteyttä

Haitta-ainekartoituksessa:
+ Kartoitetaan eri haitta-aineiden määrät, laadut ja esiintymisalueet
+ Arvioidaan haitallistenaineiden aiheuttamaa altistumisriskiä rakennuksen käytön aikana
+ Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa terveysriskiä rakennuksen- ja korjaustöiden aikana
+ Annetaan purettavalle jätteelle jäteluokitus

Haitta-ainekartoitus tulee teettää aina ennen korjaus- tai purkutöitä hyvissä ajoin, jotta osataan varautua haitta-aineista aiheutuviin mahdollisiin lisäkustannuksiin, aikataulun viivästyksiin, sekä tärkeimpänä ihmisten ja ympäristön altistumiselta terveydelle vaarallisille aineille.

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, tai soita: 040 868 6388