Sisäilman haitta-ainekartoitus

Vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa, joten sisäilman merkitys terveyteen ja hyvinvointiin on valtava. Haitta-ainekartoituksella paikannetaan mahdolliset ongelmakohdat ja löydetään niihin ratkaisut.

Terveessä rakennuksessa sisään tuotu ilma on suodatettua ja esilämmitettyä. Ilmaa pitää tulla riittävästi, jotta ilmanvaihto pystyy huuhtelemaan rakennusmateriaaleista ja ihmisistä peräisin olevat epäpuhtaudet ja kosteuden. Rakenteiden taas tulee olla ilmatiiviitä, jotta niistä ei pääse kulkeutumaan haitallisia aineita sisäilmaan. Riittämätön ilmanvaihto, tekniset viat ilmanvaihtolaitteistossa tai puutteet sen ylläpidossa voivat aiheuttaa monia ongelmia. Kosteus- ja mikrobivauriot, rakennusmateriaalien kemialliset päästöt sekä pöly- ja ilmavuodot rakenteiden läpi tuovat sisäilmaan haitta-aineita, jotka vaikuttavat negatiivisesti kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin. Kartoituspalvelumme avulla selvität rakennuksesi sisäilman haitta-ainepitoisuudet sekä syyt mahdollisille ongelmille. Selkeän raportointimme ansiosta pystyt tekemään tarvittavat korjaustyöt tarkasti ja kohdennetusti. Sisäilman haitta-ainekartoitus sujuu kanssamme aina nopeasti, helposti ja luotettavasti!

Ota yhteyttä

Kattavia ratkaisuja paremman sisäilman puolesta

+ Yleiskuva sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista teknisistä seikoista
+ Korvausilman, siirtoilman ja poistoilman tarkastus
+ Tulojen ja poistojen ilmamäärien mittaus
+ Kanavien puhdistus ja desinfiointi
+ Ilmanvaihtojärjestelmien asennukset
+ Ilmalämpöpumppujen asennus ja myynti

Tutkimusvaihtoehdot

+ Mikrobit ja bakteerit (suoramikroskopointi)
+ PAH-ilmanäytteet
+ VOC-ilmanäytteet
+ Formaldehydi-tutkimukset
+ Asbesti-ilmanäytteet
+ Teolliset mineraalikuidut ilmasta (ilmanäyte + laskeumanäytteet)

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, tai soita: 040 868 6388