Betonin hyötykäyttökelpoisuus ja MARA-lausunto

Suoritamme betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimukset tehokkaasti koko Etelä-Suomen alueella nopeallakin aikataululla. Suuret kohteet teemme koko Suomen alueella.

Betonin hyötykäyttö- ja ympäristökelpoisuus

Ennen betonirakenteiden purkua on selvitettävä tiettyjen haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus.* Haluttaessa hyötykäyttää purettavaa betonia on varmistuttava siitä, että haitta-aineita sisältävä pilaantunut betoni ei päädy hyötykäyttöä varten murskattavan betonin sekaan. Pilaantunut betoni joka ei sovellu hyötykäyttöön sijoitetaan kaatopaikalle. 
*(Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 591/2006) ns. MARA-asetus.

Betonijätteen kaatopaikkakelpoisuus

Tutkimme betonin kaatopaikkakelpoisuuden. Tutkimuksessa kartoitetaan tiettyjen haitta-aineiden, kuten asbesti, kreosootti, PCB- ja lyijy-yhdisteiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus.

Käytössämme on alan laadukkainta kalustoa, joka takaa sen, että pystymme suorittamaan betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimukset tehokkaasti nopeallakin aikataululla.

Ota yhteyttä