Betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimus ja MARA-lausunto

Suoritamme betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimukset tehokkaasti koko Etelä-Suomen alueella nopeallakin aikataululla. Suuret kohteet teemme koko Suomen alueella.

Betonin hyötykäyttö- ja ympäristökelpoisuus

Ennen betonirakenteiden purkua on selvitettävä tiettyjen haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus.* Haluttaessa hyötykäyttää purettavaa betonia on varmistuttava siitä, että haitta-aineita sisältävä pilaantunut betoni ei päädy hyötykäyttöä varten murskattavan betonin sekaan. Pilaantunut betoni joka ei sovellu hyötykäyttöön sijoitetaan kaatopaikalle. 
*(Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 591/2006) ns. MARA-asetus.

Betonijätteen kaatopaikkakelpoisuus

Tutkimme betonin kaatopaikkakelpoisuuden. Tutkimuksessa kartoitetaan tiettyjen haitta-aineiden, kuten asbesti, kreosootti, PCB- ja lyijy-yhdisteiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus.

Käytössämme on alan laadukkainta kalustoa, joka takaa sen, että pystymme suorittamaan betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimukset tehokkaasti nopeallakin aikataululla.

Soita: 040 868 6388

Akreditoitu laboratorio

Käytämme ainoastaan akkreditoituneita laboratorioita näytteiden analysoimiseen, parhaan luotettavuuden ja tulosten laadun takaamiseksi. Näytteemme analysoi aina geologi. Meille turvallisuus on kaikki kaikessa ja vain toimimalla näin voimme taata palvelumme laadun. Älä riskeeraa itseäsi, tai perhettäsi, tilaa kartoitus meiltä!

Teemme kartoituksia ympäri Suomea

Helsinki – Espoo – Vantaa – Lahti – Turku – Pori - Rauma – Tampere – Jyväskylä – Joensuu – Seinäjoki – Vaasa

Ota yhteyttä!

Käsittelemme kaikki yhteydenotot ja tarjouspyynnöt luottamuksellisesti.