Sisäilman ja rakenteiden mikrobitutkimukset

Kosteus- ja homevauriorakennukset

Mikrobitutkimusten tarkoituksena on vahvistaa tai sulkea pois rakennuksen mikrobivaurio. Tutkimusten syynä saattavat olla rakennuksen käyttäjillä esiintyneet oireet (esim. ammattitautiepäily) tai rakennuksessa havaittavat vauriot, mm. pintamateriaaleissa tapahtuneet väri- tms. muutokset. Näytteitä voidaan ottaa rakennuksen sisäilmasta, erilaisilta pinnoilta ja rakennusmateriaaleista.

Rakennuksen tuntevan henkilön tai mikrobinäytteenotosta ja kosteusvauriotutkimuksista vastaavan henkilön tehtävä on koota taustatietoja rakennuksesta, mikä helpottaa tulosten tulkintaa. Taustatiedot voivat sisältää tietoa materiaaleista (puutavara, sahanpuru, sammaleet, painohiekka), materiaalien kuljetuksesta ja käsittelystä työmaalla (kastuminen tai likaantuminen kuljetuksessa tai varastoinnissa) sekä mahdollisista vaurioista rakentamisen ja käytön aikana (rakennusvaiheen kuivatus ja kosteus-/vesivauriot). Kiinteistön kosteusvauriotutkimuksista vastaavalla rakennusalan ammattilaisella tulisi olla mikrobitulosten ymmärtämiseksi perustiedot rakennusmikrobiologiasta.

Jos kosteus- ja homevaurio on rakenteen sisällä eikä rakennetta voida tai haluta avata, vaurion osoittamiseen voidaan käyttää huoneilmasta tai pinnoilta otettujen näytteiden mikrobiologisia tutkimuksia. Näitä ei voida kuitenkaan käyttää sen osoittamiseen, ettei vauriota ole. Ilmanäytteillä saadaan selville sisäilman elinkykyisten mikrobien lajisto ja määrä, joista voidaan arvioida, onko sisäilman mikrobiologia tavanomainen. Pintanäytteillä voidaan arvioida mikrobien siirtymistä rakenteen sisältä huoneen pinnoille.

Jos rakenne avataan, materiaalinäytteillä voidaan saada selville vaurion sijainti.

Ota yhteyttä