PCB-yhdisteet ja raskasmetallit

PCB-yhdisteet ja lyijy aiheuttavat syöpää

PCB-yhdisteitä käytettiin elastisissa saumaus- ja tiivistysmassoissa ja maaleissa tehokkaan elementtirakentamisen aikakaudella, erityisesti 1960-luvun lopulla teollisuuskiinteistöissä, julkisissa rakennuksissa ja elementtikerrostaloissa.

PCB-yhdisteet on luokiteltu ihmiselle todennäköisesti syöpää aiheuttaviksi. Yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä.

Sisätiloissa käytetyt PCB-pitoiset maalit aiheuttavat vakavan terveysriskin. PCB-pitoisia maaleja esiintyy yleisesti kellareiden, portaikkojen ja seinien betonipinnoilla. Teollisuusrakennuksissa on käytetty PCB-pitoisia maaleja niiden tarttuvuuden ja korroosion keston takia. PCB-yhdisteitä on käytetty maaleissa, tasoitteissa, saumausmassoissa, liimoissa, pinnoitteissa ja eristeissä.

PCB-yhdisteet ja raskasmetallit kellarin seinät maalissa

Lyijy ja muut raskasmetallit

Raskasmetalleilla on haitallisia vaikutuksia sekä ympäristöön että terveyteen. Raskasmetalleja on käytetty väriaineina esim. maaleissa ja betonissa. Myrkyllisiä aineita sisältävien väriaineiden tuotanto on ajan myötä lopetettu, mutta vanhoissa rakennuksissa voi löytyä muun muassa vanhoja maaleja joissa on myrkyllisiä raskasmetalleja.

Puumateriaaleja on myös aikoinaan kyllästetty aineilla, jotka sisältävät arseenia ja kromia. Jos saneerauksen yhteydessä löytää kyllästettyä puuta, tulee tiedostaa materiaalin mahdollinen terveyshaitta.

Ainoa keino varmistua siitä, sisältääkö materiaali raskasmetalleja, on tehdä laboratorioanalyysi. Ammattitaitoinen kartoittaja tunnistaa materiaalit joista tulee näyte ottaa.

Lyijyllä on ollut suuri asema teollistumisessa, mutta sen käyttöä on pyritty vähentämään aineen ympäristölle haitallisuuden vuoksi. Esimerkiksi tetraetyylilyijyn ja bensiiniin sekoittaminen kiellettiin osittain sen takia, että veren lyijypitoisuuden todettiin liittyvän lasten älyllisen kehityksen viivästymiseen. Käytön vähentämisestä huolimatta lyijyä päätyy luontoon teollisuuden myötä.

Suurille lyijypitoisuuksille altistuminen vaikuttaa haitallisesti keskushermostoon, aiheuttaen mm. käyttäytymishäiriöitä ja älykkyysosamäärän heikkenemistä. Lisäksi lyijyn on osoitettu vaurioittavan munuaisia sekä sydän- ja verenkiertoelimistöä. Lyijy kertyy luuhun, mutta jonkin verran myös maksaan ja munuaisiin.

Ota yhteyttä