Purettava rakennus

Purkamislupahakemuksen edellyttämät haitta-ainekartoitukset nopeallakin aikataululla

Jokaisella kaatopaikalla on oma ympäristölupansa, jossa määrätään minkälaista jätettä he voivat ottaa vastaan. Lainsäädäntö velvoittaa kaatopaikkaa tuntemaan vastaanottamansa jätteen koostumus.

Tämä tarkoittaa sitä, että jätteen tuottajalla tulisi olla mukana haitta-ainekartoitusraportti, josta ilmenee ympäristölle haitalliset aineet. Jos tätä asiakirjaa ei ole esittää, kaatopaikan ei tarvitse vastaanottaa jätettä. Esim. rakennustyömaa tulee esittää asiakirja jätteen karakterisoinnista, eli jätteen soveltuvuudesta uusiokäyttöön tai kaatopaikkakelpoisuudesta.

Haitta-ainekartoitusraportti on syytä esittää kaatopaikan henkilökunnalle. Tämä auttaa henkilökuntaa lajittelemaan jätteen oikein, ja näin voidaan minimoida sekä terveyshaittojen että ympäristöhaittojen vaikutukset.

Rakennusvalvontaa sekä kaatopaikkaa varten rakennuksesta tutkitaan asbesti, PAH-yhdisteet, PCB ja raskasmetallit. Rakennuksen koosta ja rakenteista riippuen tarvittaessa myös betoninhyötykäyttökelpoisuustutkimus.

On tärkeää tiedostaa se, että pelkkä asbestikartoitus ei suurimmassa osassa kohteissa ole riittävä!

Ota yhteyttä