PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet, eli polysykliset hiilivedyt ovat terveydelle haitallisia ja aiheuttavat mm. syöpää ja perimämuutoksia. PAH-yhdisteitä havaitaan mm. vanhoissa pikisivelyissä (pannuhuoneet, kosteuseristeet) kattohuovissa, tervapapereissa. Kivihiilipiki on väriltään tummaa ja siinä on usein kreosootille ominainen pistävä ”ratapölkyn haju”. Rakennuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ennen rakenteiden purkutyötä, sisältävätkö rakenteet PAH-yhdisteitä.

PAH-yhdisteet imeytyvät hengitysteitse sekä ihon läpi, joka edellyttää PAH-yhdisteitä sisältävän rakenteen purkutyöntekijöiltä erikoisammattitaitoa ja erityisiä työssä käytettäviä suojaimia.

Ota yhteyttä