Tutkimukset

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). 

Asbestianalytiikassa pätevyysalue kuuluu standardiin ISO 22262-1:2012 pohjautuvat analyysit rakennusmateriaalinäytteistä. Asbestimateriaalinäytteitä tutkivat mineralogisen koulutuksen ja laatujärjestelmän mukaisen perehdytyksen saaneet geologit. Tutkijoilla on käytettävissään laaja valikoima tutkimusvälineistöä; stereo- ja polarisaatiomikroskoopit sekä pyyhkäisyelektroni (SEM)-  ja läpäisyelektronimikroskooppi (TEM). Laboratoriomme valvoo laatua säännöllisten sisäisten ja ulkoisten laadunvarmistusmenettelyjen avulla, laboratorion laadunhallintaohjeen mukaisesti.  Osallistumalla neljä kertaa vuodessa englantilaiselle asbestimateriaalinäytteiden vertailukierrokselle sekä kansalliselle SYKE:n organisoimalle vertailukierrokselle.

Haitta-ainekartoitukset

Haitta-ainekartoitukset

Teemme lakisääteiset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, sekä toimitamme valmiit raportit luotettavasti nopeallakin aikataululla. Annamme kartoitukselle vasteaikatakuun kaksi arkipäivää työn tilauksesta ja tulokset viikon sisällä kartoittamisesta.

Lue lisää

Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Betonijätteen loppusijoituspaikkaa mietittäessä on selvitettävä betoni- ja kivijätteen mahdollisten haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet. (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 591/2006) ns. MARA-asetus.

Lue lisää

PCB-yhdisteet ja Raskasmetallit

PCB-yhdisteet ja raskasmetallit

PCB-yhdisteitä on käytetty maaleissa, tasoitteissa, saumausmassoissa, liimoissa, pinnoitteissa ja eristeissä. PCB-pitoisia maaleja esiintyy yleisesti kellareiden, portaikkojen ja seinien betonipinnoilla. Sisätiloissa käytetyt PCB-pitoiset maalit aiheuttavat vakavan terveysriskin.

Lue lisää

Kreosootti

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet, eli polysykliset hiilivedyt ovat terveydelle haitallisia ja aiheuttavat mm. syöpää ja perimämuutoksia. PAH-yhdisteitä havaitaan mm. vanhoissa pikisivelyissä (pannuhuoneet, kosteuseristeet) kattohuovissa, tervapapereissa.

Lue lisää

Purettava rakennus

Purettava rakennus

Teemme purkamislupahakemuksen edellyttämät haitta-ainekartoitukset nopeallakin aikataululla. Purkukohteesta kartoitetaan mm. asbesti, PAH-yhdisteet, raskasmetallit, PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt.

Lue lisää

Sisäilman ja rakenteiden mikrobitutkimukset

Sisäilman ja rakenteiden mikrobitutkimukset

Teemme sisäilman ja rakenteiden mikrobitutkimuksia kosteus- ja homevauriorakennuksiin nopeallakin aikataululla.

Lue lisää

Ota yhteyttä