Tutkimukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Teemme lakisääteiset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, sekä toimitamme valmiit raportit luotettavasti nopeallakin aikataululla. Annamme kartoitukselle vasteaikatakuun kaksi arkipäivää työn tilauksesta ja tulokset viikon sisällä kartoittamisesta.

Lue lisää


Betonin hyötykäyttökelpoisuustutkimus

Betonijätteen loppusijoituspaikkaa mietittäessä on selvitettävä betoni- ja kivijätteen mahdollisten haitta-aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet. (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 591/2006) ns. MARA-asetus.

Lue lisää


Lyijy / PCB- / PAH-yhdisteet

Lyijyä ja PCB-yhdisteitä (Polyklooratut bifenyylit) on käytetty rakentamisessa erityisesti julkisivuissa saumausmassoissa ja -kiteissä, sekä julkisivumaaleissa. Lyijy ja PCB luokitellaan terveydelle haitallisiksi, jonka vuoksi esimerkiksi vanhan julkisivun korjaustöissä on otettava huomioon mahdollinen lyijy ja PCB.

Lue lisää

Akreditoitu laboratorio

Käytämme ainoastaan akkreditoituneita laboratorioita näytteiden analysoimiseen, parhaan luotettavuuden ja tulosten laadun takaamiseksi. Näytteemme analysoi aina geologi. Meille turvallisuus on kaikki kaikessa ja vain toimimalla näin voimme taata palvelumme laadun. Älä riskeeraa itseäsi, tai perhettäsi, tilaa kartoitus meiltä!

Teemme kartoituksia ympäri Suomea

Helsinki – Espoo – Vantaa – Lahti – Turku – Pori - Rauma – Tampere – Jyväskylä – Joensuu – Seinäjoki – Vaasa

Ota yhteyttä!

Käsittelemme kaikki yhteydenotot ja tarjouspyynnöt luottamuksellisesti.