Lomailemme heinäkuussa ja vastaamme viesteihin viiveellä.
Toivotamme mukavaa ja lämmintä kesää keikille!

Tietoa asbestista

Asbestikartoituslaki

Asbestia koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistui 1.1.2016. Uusi asbestilaki ja –asetus tiukentaa vaatimuksia rakennusten remontti- ja korjaushankkeiden suhteen.  Lakiuudistuksen jälkeen asbestikartoitus on käytännössä teetettävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin ennen purku- / remontointitöiden aloittamista.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.” Valtioneuvoston päätös 1380/1994 §3.

Asbestin haitalliset vaikutukset terveydelle

Asbestin vaikutukset terveyteen ovat kiistattomat ja ensimmäiset tutkimustulokset terveyshaitoista saatiin jo 1950-luvulla. Asbestin on todettu aiheuttavan vakavia sairauksia, mm. keuhkosyöpää. Sairastuminen ei tapahdu heti, vaan n. 10-40 vuoden kuluttua altistumisesta. Turvallista rajaa asbestille altistumiseen ei ole pystytty määrittämään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ennen varsinaiseen korjaus-/purkutyöhön ryhtymistä selvitetään mahdollinen asbestin olemassaolo ja mikäli asbestia löydetään, suoritetaan asbestin purkutyö lain vaatimalla tavalla niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Asbesti on erittäin vaarallista terveydelle ja se aiheuttaa Suomessa kaikkein eniten työhön liittyviä kuolemia. Asbestipöly kulkeutuu hengittäessä keuhkoihin eikä poistu sieltä enää. Pienikin altistuminen asbestille voi johtaa sairastumiseen. Asbestipöly aiheuttaa mm. keuhkosyöpää, asbestoosia, keuhkopussin syöpää ja vatsakalvon syöpää.

Asbestin käyttökohteet

Asbestia on käytetty rakentamisessa sen hyvien ominaisuuksien vuoksi 1900-luvulta aina vuoteen 1994 asti, jolloin sen käyttö kiellettiin kokonaan. Asbestia on käytetty eniten 1950-1970 luvulla, jolloin sen käyttö oli erittäin runsasta. Asbestia on käytetty mm. eristeissä, tasoitteissa, laasteissa, liimoissa, matoissa, huovissa, laatoissa sekä maaleissa yms. Asbesti on lisännyt materiaalin palonkestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja kulutuksenkestävyyttä, kitkankestävyyttä, jonka vuoksi sitä voi löytyä lähes jokaisesta rakennusmateriaalista, joka on valmistettu ennen vuotta 1994. Hyvien käyttöominaisuuksien lisäksi asbesti oli materiaalina edullista ja helppokäyttöistä, joka lisäsi sen käyttöä.

Asbestia on käytetty maaleissa ja pinnoitteissa

Asbestia on käytetty laajalti erilaisissa pinnoitteissa, tasoitteissa, maaleissa ja bitumipohjaisissa katonhoitoaineissa 1980-luvulle saakka ja jonkin verran tämän jälkeenkin. Julkisivupinnoitteet ja peltikattojen bituminpohjaiset maalit ovat  sisältäneet asbestia 1988 vuoteen saakka. Asbestia on käyetty täyteaineena peltikattojen bitumipohjaisissa maaleissa ainakin vuoteen 1982 saakka.

Asbestia on käytetty rakentamisessa sen hyvien ominaisuuksien vuoksi 1900-luvulta aina vuoteen 1994 asti, jolloin sen käyttö kiellettiin kokonaan. Asbesti on lisännyt materiaalin palonkestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja kulutuksenkestävyyttä, kitkankestävyyttä, jonka vuoksi sitä voi löytyä lähes jokaisesta rakennusmateriaalista, joka on valmistettu ennen vuotta 1994. Hyvien käyttöominaisuuksien lisäksi asbesti oli materiaalina edullista ja helppokäyttöistä, joka lisäsi sen käyttöä.

Mikäli epäilet maalin sisältävän asbestia kannattaa asia selvittää heti. Meiltä saat asiantuntevaa apua nopeasti soittamalla numeroon: 050 490 1566, voit myös jättää viestin oheisella lomakkeella, tai laittaa sähköpostia osoitteeseen: info@haitta-ainekartoitus.fi

Olemme puoluteeton ja palveleva asbestiasiantuntija ja toimimme kattavasti koko suomen alueela. Älä riskeeraa!