Jos epäilet Kreosoottia soita 040 868 6388

Kreosootti / PAH-yhdisteet / Lyijy / PCB-yhdisteet

PAH-yhdisteet / Kivihiilipiki / Kreosootti:

PAH-yhdisteet, eli polysykliset hiilivedyt ovat terveydelle haitallisia ja aiheuttavat mm. syöpää ja perimämuutoksia. PAH-yhdisteitä havaitaan mm. vanhoissa pikisivelyissä (pannuhuoneet, kosteuseristeet) kattohuovissa, tervapapereissa. Kivihiilipiki on väriltään tummaa ja siinä on usein kreosootille ominainen pistävä ”ratapölkyn haju”. Rakennuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ennen rakenteiden purkutyötä, sisältävätkö rakenteet PAH-yhdisteitä.

PAH-yhdisteet imeytyvät hengitysteitse sekä ihon läpi, joka edellyttää PAH-yhdisteitä sisältävän raknteen purkutyöntekijöiltä erikoisammattitaitoa ja erityisiä työssä käytettäviä suojaimia.

Lyijyä ja PCB-yhdisteitä (Polyklooratut bifenyylit) on käytetty rakentamisessa erityisesti julkisivuissa saumausmassoissa ja -kiteissä, sekä julkisivumaaleissa. Lyijy ja PCB luokitellaan terveydelle haitallisiksi, jonka vuoksi esimerkiksi vanhan julkisivun korjaustöissä on otettava huomioon mahdollinen lyijy ja PCB.

PCB-yhdisteet ja lyijy aiheuttavat syöpää:

PCB-yhdisteet ja lyijy imeytyvät ihon läpi ja hengitysteitse ja niiden on todettu aiheuttavan syöpää ja perimämuutoksia, jonka vuoksi niiden purkutyö on tehtävä erikoispurkutyönä ja syntyvä jäte on kerättävä tarkasti talteen ja toimitettava asianmukaisesti jatkosijoituspaikkaan. Ennen julkisivu- / parvekekorjauksiin tai purkutöihin ryhtymistä on selvitettävä julkisivujen ja/tai parvekkeiden mahdolliset lyijy ja PCB-pitoiset materiaalit.

Suoritamme ammattitaidolla rakennusten kaikki haitta-ainekartoitukset ja -tutkimukset.

Soita: 040 868 6388

Akreditoitu laboratorio

Käytämme ainoastaan akkreditoituneita laboratorioita näytteiden analysoimiseen, parhaan luotettavuuden ja tulosten laadun takaamiseksi. Näytteemme analysoi aina geologi. Meille turvallisuus on kaikki kaikessa ja vain toimimalla näin voimme taata palvelumme laadun. Älä riskeeraa itseäsi, tai perhettäsi, tilaa kartoitus meiltä!

Teemme kartoituksia ympäri Suomea

Helsinki – Espoo – Vantaa – Lahti – Turku – Pori - Rauma – Tampere – Jyväskylä – Joensuu – Seinäjoki – Vaasa

Ota yhteyttä!

Käsittelemme kaikki yhteydenotot ja tarjouspyynnöt luottamuksellisesti.